Termeni si conditii Participare Concurs

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Independent Smart Home

“Soluția familiei tale!

1. Organizata de Independent Smart Home in perioada 14.02.2021 ora 07:00 – 30.09.2021, ora 23:59.

1.1 Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si a informatiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

2.2 Campania se desfasoara in perioada 14.02.2021 ora 07:00 – 30.09.2021, ora 23:59 (“Perioada Campaniei”), cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest fapt in mod public.

2.4 Validarea rezultatelor Campaniei si acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.

2.5 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://i-s-h.com/regulament-concurs-soluia-familiei-tale/

2.6 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale la Regulament care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina web https://i-s-h.com/ , cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

3. Produse participante:

3.1 In cadrul Campaniei participa produsele comercializate de catre Organizator pe piata din Romania.

3.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemai avand nicio responsabilitate si nemai asumandu-si nici o obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei

4. Înscrierea la campanie

 4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in Campanie, au implinit varsta de 18 ani (denumite în cele ce urmeaza ”Participanți”).

 4.2 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact necesare, conform Regulamentului, necesare acestuia pentru a lua legatura cu participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

4.3 Recomandam ca persoana sa fie in constructii sau in urmatori 3 ani sa planifice o renovare/construire pentru ca acesta este termenul maxim de intrare in posesia sistemului. Sistemul va fi montat si pus in functiune de catre noi, exceptand cablurile de legatura respectiv cablarea locuintei.

4.4 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

a. persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie;

b. angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

c. angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei

4.5 Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in campanie a persoanelor mentionate, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorilor desemnati. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.8 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

4.9 Poate participa orice persoana majora iar instalarea se va face de noi personal pe costurile noastre de transport in cazul a razei de  500 km din localitatea Salonta, judetul Bihor. In cazul in care castigatorul depaseste aceasta raza va achita doar diferenta de km pentru transportul efectuat.

4.10. Inscrierea la Campanie.Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei menționată.

b) Participantul trebuie să ia cunostinta de conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal bifand „Accept Termenii si conditiile” si “Accept regulamentul concursului”.

c) Toti participantii, indiferent de modalitatea de inscriere, vor fi centralizati intr-un sistem electronic, urmand sa participe la tragerea la sorti ce va avea loc dupa finalizarea Campaniei.

4.11. Vor fi anulate si nu vor fi luate in considerare:

a. inscrierile efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;

b. inscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele prevazute de prezentul Regulament;

4.12. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri multiple, nume false, etc. 

4.13. Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transmisibil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția câștigătorului.

5. Premiu                                                                                                                                                        

In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris mai jos, urmatoarele premii:

Premiul contine dispozitivele de control si perifericele precum sunt prezentate mai jos:

5.1) Dispozitivele de control pentru fiecare incapere in parte care sunt alcatuite din

            a) doua dispozitive de control cu cinci iesiri pentru corpuri de iluminat , sase intrari pentru intrerupatoare, o intrare pentru senzor de temperatura si umiditate, o intrare pentru senzor de miscare, o intrare pentru senzorul de monitorizare calitate aer si o iesire pentru comanda echipamentelor in infrarosu precum aere conditionate , televizoare, videoproiectoare, etc. Destinate pentru montajul in bucatarie si bai.                                                                                                                                                  

            b) patru dispozitive de control cu cinci iesiri pentru corpuri de iluminat , sase intrari pentru intrerupatoare, doua iesiri pentru control perdele electrice , o intrare pentru senzor de temperatura si umiditate, o intrare pentru senzor de miscare, o intrare pentru senzorul de monitorizare calitate aer si o iesire pentru comanda echipamentelor in infrarosu precum aere conditionate , televizoare, videoproiectoare, etc. Destinate pentru montajul in camere, living. 

            c)  doua dispozitive de control cu 13 iesiri pentru control actuatoare distribuitor incalzire sau actuatoare sistem irigatii , patru intrari pentru intrerupatoare, o intrare pentru senzori de temparatura impermeabil, o intrare pentru senzor temperatura si umiditate, o intrare pentru senzor de miscare, doua intrari pentru senzori de umiditate sol si o iesire pentru comanda echipamentelor in infrarosu precum aere conditionate , televizoare, videoproiectoare, etc. Destinat pentru sistemul de incalzire a locuintei sau pentru terasa plus sistemul de irigat.

            d) sase chituri de monitorizare locuinta ce includ senzori de temperatura si umiditate si senzori de miscare plus emitatoarele de infrarosu pentru controlul dispozitivelor compatibile. Destinate pentru montaj impreuna cu dispozitive le control pentru a achizitiona conditiile din fiecare incapere

            e) patru dispozitive de actionare perdele electrice

            f)  un dispozitiv central ce va facilita interfatarea sistemului cu orice dispozitiv ce poate rula un browser de internet. Acest dispozitiv centralizeaza datele si le pune la dispozitia proprietarului intr-un mod mai usor de accesat si inteles.

            g) consultanta din partea noastra pentru intelegerea si pregatirea celor necesare pentru instalarea Premiului

5.2) Premiul campaniei nu contine:

a) intrerupatoare sau corpuri de iluminat, acestea putand fi achizitionate liber de proprietari pentru a le oferi o libertate de alegere cat mai mare.

            b) actuatoare pentru sistemul de incalzire si irigare.

            c) cabluri pentru reteaua electrica a locuintei.

            d) sistemul de ventilatie

            e) sistemul de incalzire

            f) orice alt componenta inafara de cele prezentate la puntul 5.1

            g) Organizatorul nu va executa nici o cablare a locuintei acest lucru ramane in sarcina Castigatorului                                                                                                            

5.3) Premiul nu obliga sau aduce constrangeri de nici o natura Castigatorului ca acesta sa instaleze sau sa utilizeze premiul la capacitatea lui maxima sau minima. Castigatorul poate sa isi configureze sistemul dupa dorintele lui chiar daca integreaza sau nu partiale componente. Aceste dispozitive fiind personalizabile proprietari pot sa opteze ce si ce nu doresc sa utilizeze.

6. Nu ne asumam nici o raspundere cu privire la urmatoarele necesitati a sistemului:

6.1 Daca este cazul de modificare de zidarie sau orice alta interventie pe infrastructura, instalatiile locuintei aceasta nu vor fi suportata de catre noi. Dar ne dorim ca sa aducem un impact cat mai mic asupra intregii locuinte si astfel stam la dispozitii cu informatii si detalii de implementare a sistemului.

6.2 dispozitivul va fi montat doar in casa particulara sau apartament particular, acestea nu se vor monta in spatii comerciale, spatii birouri, hale sau alte tipuri de spatii inafara de cele 2 mentionate mai sus.
6.3 Oferim consultanta pentru cablarea locuintei ce va contine sistemul dar nu executam cablarii. Toate acestea vor fi suportate de beneficiar noi oferind suport si montajul echipamentelor de tip smart home.

7. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor castigate.                                                        

8. Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorul, dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie.

8.1. La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide conform prezentului Regulament, realizate pe intreaga Perioada a Campaniei 01.02.2021 ora 07:00 – 30.09.2021, ora 23:59.

9. Mijloacele de promovare sau orice alt colaborator nu este raspunzator si nu poate fi tras la raspundere pentru promovarea si informarea in legatura cu aceasta campanie.

10. Validarea castigatorilor.

10.1 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon si email precizat la inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00–20:00, de luni pana sambata, de maximum 10 (zece) ori in maximum 10 (zece) zile de la data desemnarii castigatorilor, in afara zilelor de duminica si sarbatori legale; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora.

10.2 In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 2 (doua) zile se va trece la contactarea rezervelor.

10.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 10.4 In etapa de pre-validare:

a.)Sa declare/confirme urmatoarele informatii: – data nasterii, exclusiv in scopul verificarii indeplinirii conditiei privind varsta minima de participare in Campanie

b)sa trimita in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, copie a cartii de identitate, in vederea emiterii documentelor necesare pentru intrarea in posesia Premiului.

11. Documente necesare

11.1 Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin trimiterea acestora pe adresa de mail transmisa castigatorului premiului dupa extragerea participantilor.

11.2 Daca Participantul nu transmite documentele solicitate in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la primirea mailului cu confirmare , acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

11.3 In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anuntat (prin email / sms sau apelare telefonica) si rugat sa retransmita documentul/ele la adreasa de mail office@i-s-h.com

11.4 In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte in termen de maximum 48 de ore de la data solicitarii, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

11.5 In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de prevalidare si/ sau validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de email) o adresa de mail unde poate trimite datele sale de contact necesare pentru procesul de pre-validare si inmanare a Premiilor.

11.6 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, incheiat in 2 (doua) exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

11.7 Premiul va fi livrat către câștigător de [nume companie/brand], iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Facebook, youtube, etc. (Date ce vor fi folosite în acest scop).
11.8 Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială a organizatorului.

12. Taxe si impozite

12.1 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei ( contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

13. Limitarea raspunderii

13.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

13.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;

b) Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;

c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon/adreselor de email ale Participantilor;

d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;

 e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;

f) Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale/curierat etc;

g) Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

h) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita; Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

13.3 Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie; Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

13.4 Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

13.5 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta cas tigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

13.6 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

 13.7 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact necesare, conform Regulamentului, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.         13.8 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

13.9 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei  stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

13.4 Reclamatiile referitoare la premiul castig, ulterioare semnarii procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

13.5 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 14. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 15. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului si/sau a colaboratorilor sai implicati in organizarea Campaniei.

Multumim!