Termeni si conditii

Termeni si conditii

1. Introducere
Confidentialitatea datelor cu character personal a dumnezvoastra este principala preocupare a site-ului i-s-h.com . Accesând şi navigând pe acest site sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile generale mai jos prezentate. Siteul i-s-h.com este deţinut de către Sava Gabriel Constantin. Site-ul îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul în orice moment.

2. Date cu character personal
Ca vizitator al site-ului i-s-h.com, datele dumneavoastra cu character personal vor fi inregistrate in mod direct şi indirect prin intermediului formularelor de pe site. Toate datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate strict în scopul care au fost furnizate cu consimţamântul ambelor părţi.
Datele personale ale utilizatorilor pe care le prelucrăm sunt: prenumele, numele, adresa, adresa de email,IP, numărul de telefon. Site-ul mai prelucrează în mod automat şi informaţii precum: adresa IP, unele cookie-uri instalate, informaţii despre browserul folosit , date din Google Analytics şi facebook pixel.
Operatorul nu poate furniza date cu caracter personal către terţi doar în cayul în care utilizatorul îşi exprima acordul sau dacă acest lucru este cerut de lege.
Conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, operatorul site-ului are obligația de a administra în condiții de siguranța și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează utilizatorul.
3. Durata de prelucrare a datelor
Toate datele colectate si prelucrate vor fi atât timp cât este necesar iar în cazul în care nu mai doriţi ca informaţiile dumneavoastre cu caracter personal să fie şterse puteţi cere acest lucru pe ishcom@i-s-h.com, operatorul având obligaţia de a le şterge.

4. Drepturile Utilizatorului
In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
• dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre , conform celor descrise in prezentul document;
• dreptul de acces la date dreptul de a obtine confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare – dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
• dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite conditii; Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restrictionarea prelucrarii, in anumite conditii;
• dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
• dreptul la opozitie
– in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
– in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
– in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatedreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
• dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

5. Date cu character personal a minorilor

Site-ul nu doreste colectarea sau prelucrarea datelor cu character personal a minorilor. Dacă în orice mod intră în posesia datelor cu caracter personal a minorilor şi este înştiinţat de acest fapt se oblige să steargă orice informaţie cu excepţia cazului în care are consimţământu parental adecvat.

6. Newslettere

Utilizatorul poate atât să se aboneze cât şi dezaboneze de la newsletterele noastre în orice moment. Acestea sunt un mijloc de informare în mod electronic ce conţin articole, evenimente, servicii şi altele.

7. Modificarea termenilor si conditiilor de utilizare site

Orice eveniment organizat pe site-ul i-s-h.com va avea regulamentul afişat pe pagini separate sau pe această pagină. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile de utiliyare în orice moment. Site+ul nu îşi asumă nici o responsabilitate în legatură cu conţinutul oferit.
Pentru orice informaţie suplimentară vă rugăm să adresaţi un email la adresa pe ishcom@i-s-h.com.
Pentru mai multe informaţii legate de GPDR consultaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en